Prosessen

RESEARCH 

Når vi har innledet dialogen vår stiller jeg gjerne noen spørsmål, for å være sikker på at jeg har forstått deg/dere riktig. Vi blir også enige om deadline her, og jeg forplikter meg til å levere innen fristen. Etter det starter jeg research, for å være sikker på at jeg formidler riktig. Prisen inkluderer research.

SKRIVINGEN

Så starter skriveprosessen. Vi har gjerne avtalt en deadline på forhånd, denne forholder jeg meg til. Jeg ser helst at kunden er tilgjengelig for spørsmål underveis (hvis det er nødvendig), slik at jeg ikke må stoppe helt opp over lenger tid for å vente på svar. 

LEVERING OG EVT. REVIDERINGER

Du/dere får teksten(e) innen avtalt frist. Når du/dere har lest teksten(e), må du/dere gjerne komme med tilbakemelding. Jeg reviderer gratis, her er ingen skjulte kostnader. Jeg sender faktura når dere har godkjent teksten. Som regel praktiserer jeg en ukes forfall på faktura, men vi kan bli enige om lenger frist.