Priser

Det tilkommer ingen skjulte kostnader. Inkludert i prisen er research, revidering og support.                                          Der det bestilles MVA-pliktige tjenester opplyses dette om før prosjektstart. Du får selvfølgelig spesifisert faktura om du ønsker dette.

Tekst

Å skrive krever kreativitet. Tekst blir gjerne til gjennom flere prosesser: Research, tankekart, skriving, revidering og mer revidering. Jeg er registrert ENK og betaler skatt og MVA.  Pris på tekst er (alt etter hvor avansert og faglig krevende):

fra 1000,- pr. time

Språkvask

Å vaske språk krever ikke samme type kreativitet som når man skal finne opp kruttet selv. Men det skal likevel tas på alvor, og man skal levere tilbake igjen en tekst som er fri for slurvefeil, som har god flyt i språket og som har godt oppbygde setninger. Pris på språkvask er:

fra 750,- pr. time. 


Høres dette ut som noe for deg? Send en henvendelse, da vel.