Hva er inbound marketing?

24.09.2022

Du må ikke satse på direkte og oppsøkende reklame for å skaffe deg flere kunder. Av og til kan det helt motsatte faktisk virke like godt (eller enda bedre). 

Inbound marketing er en markedsstrategi som baserer seg på å få kundene til å komme til deg, heller enn å løpe etter dem. Gjennom en rekke tiltak kan du infiltrere deg som et alternativ i markedet helt uten å oppsøke kundene. Og fordi det ikke er så dyrt, passer det perfekt for mindre bedrifter med litt strammere budsjett. 

Vis deg frem

Kort sagt kan du synliggjøre det du selger i den grad at kundene får lyst til å kjøpe av akkurat deg. Det gjør du gjennom å synliggjøre at du og dine kollegaer vet hva dere driver med, er til å stole på, har full kontroll, og så videre. En utmerket måte å bedrive inbound marketing på, er blogging: når du blogger, kan du synliggjøre kompetansen din helt uten å smette innom selgende språk. Du kan simpelthen bare vise frem at du kan (og dermed skape tillit og interesse), uten å presse på. Med denne formen for markedsføring får du mer motiverte kunder. De vet hva du er god for, for det har de sett - og de vil også gjerne ha det. 

Med inbound marketing får du ofte mer motiverte kunder. De vet hva du kan og vil gjerne ta del i det.

Har du tålmodighet? 

Det verste med inbound marketing, er at det ofte tar litt lenger tid før resultatene viser seg. Men når de gjør det, er det gjort.

Det har mye å si når du publiserer, hva du publiserer, hvor ofte, og hvem du legger opp til å treffe.  

Om du engasjerer deg i digital markedsføring, kanskje særlig inbound marketing, vil du se at de motiverte kundene kommer av seg selv når de vet nok om deg og ditt. Og da vet de om de vil kjøpe eller ikke. Du må bare nå dem, og det gjør du faktisk best gjennom internett.